Wat kun je leren van je omgeving? Voor een organisatie die de slogan ‘Een leven lang leren op het Hogeland’ hanteert, is dat een kernvraag. Wat leert het prachtige landschap ons? Hoe prikkelend is de omgeving: de dorpen, de mensen, de verenigingen, initiatieven, het levend erfgoed? Hoe kunnen we hen betrekken bij Vakland Het Hogeland? En wat kunnen zij ons leren?

Loop mee op een van de vijf korte themawandelingen, allemaal startend vanuit ‘t Wieshoes in Warffum (Westervalge 5a) en help ons te leren van de omgeving. De vijf wandelingen hebben allemaal een eigen thema, perspectief en vraag:

  • Dorpsnatuur tekenen: anders kijken, anders waarderen
  • Stolpersteinen: leer te struikelen over de geschiedenis
  • Kunst en landschap: wat kunnen we leren van De Ploeg-schilders?
  • Dorpsinitiatieven: de verborgen schatten van het dorp
  • Erfgoedarchitectuur: schakel tussen verleden en toekomst

De bijeenkomst wordt opgeluisterd met vrolijke muziek van de Friese zusjes Djoeke en Wietske, oftewel Tity Dijkstra en Tita Klimp, als levende jukebox.

Ook deze editie weer een fysieke bijeenkomst met aansluitend een hapje en drankje.

Mogen we rekenen op je komst?!

Om je aan te melden stuur je een mail naar dss@vaklandhethogeland.nl.