Doe je mee?

Hieronder lees je hoe dat mogelijk is: sluit je aan bij de coöperatie.

Je kunt meedoen door lid te worden van de coöperatie die we hebben opgericht om Het Hogeland te blijven ontwikkelen, ook wanneer het project Vakland over een tijd geschiedenis is en ook op andere terreinen, zoals energie en circulariteit bijvoorbeeld.

Daarom hebben we een brede coöperatie opgericht met de naam Gebiedscoöperatie Het Hogeland.

Dat is de organisatie waarbinnen we verder gaan met wat Vakland allemaal oplevert en waarin we alle administratieve processen kunnen organiseren die nodig zijn om het programma – maar ook allerlei andere projecten – te kunnen draaien.

Het doel van deze coöperatie is het creëren van de best denkbare leef- leer- en werkomgeving voor iedereen in Het Hogeland. In de coöperatie werken individuele leden samen in 4 kerngroepen:

 • Omgeving (bewoners en burgerinitiatieven),
 • Onderwijs,
 • Ondernemers/ondernemingen,
 • Overheid.

In die breedte ontstaan waardevolle netwerken om vraagstukken snel, vernieuwend en met draagvlak aan te pakken. Of je in Het Hogeland woont, werkt, leert of er doorheen reist; iedereen kan lid worden. Als burger, bedrijf of organisatie. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde kunnen leden zichzelf ontwikkelen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het vooruithelpen van de regio.

Wil je meedoen? Graag!

Je kunt je vrijblijvend aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Na het opsturen van het formulier nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Kies je categorie

Wat heb ik -of mijn organisatie- eraan om mee te doen?

Als lid ben je meteen onderdeel van een netwerk van Ondernemers/Ondernemingen, Onderwijs, Overheid, Overige maatschappelijke organisaties en Omgeving (inwoners en hun initiatieven). Ons, en dus jouw netwerk omvat contacten in onze dorpen, de ondernemingen en hun verenigingen, de scholen en opleidingsinstituten, sportclubs, dorpsinitiatieven, zorginstellingen, gemeente, provincie: kortom je hoeft niet blind ergens aan te kloppen.

Dus als je vragen of ideeën hebt, helpen we je graag verder. En ook als je iets te bieden hebt (kennis, faciliteiten, ideeën, financiering) brengen we dat graag in ons netwerk.

Door het hele jaar heen organiseren we veel bijeenkomsten, workshops, studiereizen, hackathons en andere leuke en inspirerende bijeenkomsten. Daar leer je altijd wat van en je komt altijd mensen tegen met wie je weer zaken kunt (gaan) doen.

Voorbeelden van benutting netwerk:

 • De molenaars: de huidige molenaars in het Hogeland waren bijna allemaal 70+ en er was gebrek aan opvolging. We hebben een molenaarsopleiding opgezet waar meer dan 10 mensen succesvol aan hebben meegedaan!
 • De bakker: de warme bakker in Baflo ging april 2021 dicht; er was geen opvolger, geen koper. We hebben geholpen de bakkerij in een stichting voort te zetten en er een opleiding, stage, werkplek van gemaakt waar nu meer dan 25 mensen (vaste krachten, vrijwilligers, leerlingen) al twee jaar met succes samenwerken. En Baflo hield zijn warme bakker in het hart van ’t dorp.
 • Regionale Uitagenda Da’s Ja goud: De initiatiefneemster zocht na 12 jaar pionieren een opvolger. Ook hier hielpen we door Da’s Ja Goud in een stichting onder te brengen. We zien de uitagenda namelijk als een onmisbaar platform voor de culturele, sociale en toeristische ondernemers en initiatieven in ons werkgebied. En het is een uitstekend middel om contacten in alle dorpen te onderhouden en op de hoogte te blijven van de specifieke zaken die er leven in de buurten en dorpen. Da’s Ja Goud maakt ook de stap naar de digitale wereld. Is online en biedt ook de adverteerders en leveranciers van informatie de kans zelf digitaal te professionaliseren.
 • Schelligheheert: deze boerderij gelegen tegenover de buurtschappen Groot- en Klein Wetsinge is tijdelijk in eigendom van de Provincie Groningen om de aanleg van de 380 kV hoogspanningsleiding te vergemakkelijken. Nu dat werk gedaan is, komt Schelligheheert op de markt. Omwonenden bedachten dat een publiek ontwikkelcentrum voor nieuwe ecologische landbouw meer waarde toevoegt dan een traditioneel boerenbedrijf en/of een caravanstalling. Een kans op ontwikkeling op de grens van stad en land die vanuit de coöperatie stevig wordt ondersteund met kennis, netwerken en personele bezetting. Hierdoor komt er een serieus en onderbouwd voorstel richting provincie.

Stel je vraag

Welke vraag je ook hebt, leg hem voor aan de coöperatie.

 • Wonen op maat voor jong en oud
 • Eenzaamheid oplossen in je dorp of wijk
 • Meer biologische bedrijvigheid
 • Taallessen voor iedereen die dat nodig heeft: laaggeletterden, nieuwkomers
 • Digitale vaardigheden/social media voor ondernemers, initiatiefnemers, verenigingen
 • Pop-up restaurants, evenementen, tijdelijke oplossingen
 • Opleidingen, stages, werving van personeel
 • Aanbieden van kennis, ervaring, leermeesterschap, coaching
 • Praktijkleren op scholen van LO tm VO/MBO
 • Onderzoeksvragen (HBO en Universiteit): economisch, productontwikkeling, ecologisch, sociaal

Etc.

Onderzoekswerkplaats

Alle vragen waar je mee zit in je bedrijf, je buurt, dorp, vereniging kunnen we oppakken met leerlingen en studenten van PO, VO, MBO, HBO (de IWP’s: innovatie werkplaatsen) en de Universiteit en soms kunnen ze ook een handje helpen…

Deelname aan (zo mogelijk gratis) workshops en trainingen

We gaan de ingezette lijn van Vakland voortzetten: leven lang leren met de regio als klaslokaal. Vakland is vanaf 2024 de leer- en ontwikkelgroep binnen de coöperatie.

Concreet betekent dit voor jou: als je personeelstekort hebt, kunnen we helpen met het omscholen van mensen en dus zoeken van personeel. Maar ook als je een opleidingsbehoefte hebt voor je huidige personeel (inclusief omscholing) kan je ons vragen te helpen.

Als je als individueel persoon ‘ander’ werk zoekt en daarvoor een opleiding of ervaringsplek nodig hebt, kan je ook bij ons terecht.

Vakland kaart

Word vindbaar als aanbieder van opleidingen, opleidingsplek, stageplek of als je het leuk vind om te vertellen over jouw vak (of er zelf een workshop over wilt geven). Vermelding op de vakland kaart is inbegrepen in je lidmaatschap.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze coöperatie? Stuur een mailtje, dan zorgen we voor een mooi gesprek.