De volgende stap: zelf meebeslissen

Door Vakland hebben inmiddels 3700 mensen aan een cursus, opleiding, workshop of bijeenkomst deelgenomen. En we zijn nog maar net begonnen. Er zijn nu al 80 projecten uitgevoerd en dit geeft weer nieuwe aanknopingspunten en inspiratie aan anderen. Nu het Vakland circus geweest is, gaan we volop verder met alle vragen en ideeën die we hebben opgehaald! Dat zal in 2024 leiden tot weer meer mensen die gaan leren op het Hogeland met de regio als klaslokaal.

De vakland-teller staat op:

Het ontwikkelen van de regio door de ontwikkeling van mensen

We zijn nu klaar voor de volgende stap: dat jij gaat meebeslissen over hoe het Hogeland zich gaat ontwikkelen. En niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook op andere terreinen, zoals energie, wonen, leefbaarheid en circulariteit bijvoorbeeld. Wil jij actief meedoen? Word dan coöperatielid! Echte ontwikkeling gebeurt immers vanuit bewoners en niet van hogerhand.

Om alle thema’s een plek te geven hebben we een brede coöperatie opgericht met de naam Gebiedscoöperatie Het Hogeland. Dat is de organisatie waarbinnen we verder gaan met wat het programma Vakland allemaal heeft oplevert en waarin we alle administratieve processen kunnen organiseren die nodig zijn om allerlei programma’s en projecten te kunnen draaien.

Het doel van deze coöperatie is het creëren van de best denkbare leef- leer- en werkomgeving voor iedereen in Het Hogeland. In de coöperatie werken individuele leden samen in 4 kerngroepen:

  • Omgeving (bewoners en burgerinitiatieven),
  • Onderwijs,
  • Ondernemers/ondernemingen,
  • Overheid.

In die breedte ontstaan waardevolle netwerken om vraagstukken snel, vernieuwend en met draagvlak aan te pakken. Of je in Het Hogeland woont, werkt, leert of er doorheen reist; iedereen kan lid worden. Als burger, bedrijf of organisatie. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde kunnen leden zichzelf ontwikkelen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het vooruithelpen van de regio.

Ledenbijdrage en wederkerigheid

Er is geld nodig om de algemene kosten van de cooperatie te betalen. Daarvoor vragen we van alle leden een geldelijke bijdrage beginnend bij € 10,- voor natuurlijke personen, € 50,- voor ZZP’ers, € 50 – € 150,- voor burgerorganen en € 125,- voor bedrijven met 2 – 10 medewerkers. Met grotere bedrijven en organisaties worden aparte afspraken gemaakt met het bestuur. Voor iedereen met een kleine portemonnee is het mogelijk om deel te nemen met de inbreng van tijd, energie en/of middelen. We vragen ook wat jij voor anderen kunt betekenen.

En dan is er de vraag: wat heb ik of heeft mijn organisatie er aan? Dat kun je hier lezen. Lees het gerust door en stuur bij vragen een mailtje, dan zorgen wij voor een mooi gesprek.

Wees welkom!

Meer Nieuws

Wie wil er zichten leren op 11 augustus?

Een unieke kans om een oude boerenambacht te leren: op zondag 11 augustus kun je bij het Historisch Oogstfestival op landgoed Verhildersum in Leens leren om te 'zichten'. Een 'zicht' is een landbouwwerktuig dat gebruikt werd voor het maaien van graan. Het houdt het...

Pak Je Toekomst: steun voor jongeren zonder werk en uitkering

Richard de Bruin, boegbeeld Pak je Toekomst: "Ik wist wel wat ik leuk vond, maar had geen idee welke richting daarbij paste" Op 21 juni ging de campagne Pak je Toekomst op het Hogeland van start. Dit project biedt een helpende hand aan jongeren tussen de 16 en 27 jaar...

1 juli: Energiecafé – Je huis verduurzamen in de zomer

In 't Wieshoes te Warffum (Westervalge 5A) zal op 1 juli een Energiecafé plaatsvinden met als thema 'je huis verduurzamen in de zomer'. Op deze maandagavond zal er onder andere een interview plaatsvinden met Paul Medema over de ervaringen en inzichten die hij opdeed...