De naam ‘t Wieshoes

Voor het bepalen van een naam voor het gebouw is een prijsvraag uitgeroepen. Uit de vele inzendingen is een selectie gemaakt waar uiteindelijk ‘t Wieshoes als winnaar is uitgekomen. Wies in de zin van de weg wijzen, maar ook in de vorm van de wijsheid die je er kunt opdoen.

Bewoners van ’t Wieshoes

In ’t Wieshoes zitten verschillende organisaties en mensen gehuisvest. Een opsomming van wie allemaal een functie vinden in het gebouw: leerlingen van Het Hogeland College, de plusklas van Lauwers & Eems, boeken-afhaalpunt van Biblionet Groningen, Gebiedscoöperatie Het Hogeland, Da’s ja Goud, Vakland Het Hogeland en overige basis- en vo-scholen uit de regio.