Wat is Vakland?

Vakland is ontstaan vanuit drie verschillende initiatiefnemers. Zij hadden ieder hun eigen insteek die heel mooi samenkwam met Vakland. Hieronder zie je de verschillende benaderingen van Engbert, Agnes en Ernst. Door dit te verbinden is Vakland Het Hogeland ontstaan.

Engbert Breuker, ondernemer in Den Andel:

,,Als ondernemer en organisatieadviseur ontdekte ik dat je veranderingen teweeg brengt als je mensen bij elkaar brengt. En dan niet zeggen: jij moet dit en jij moet dat, maar enthousiasme creëren en een beweging op gang brengen waarin mensen durven dromen. Daarvoor heb je verbindingsofficieren nodig die dat proces begeleiden. Daarom zijn er veel spelers in dit verhaal uit alle geledingen van de samenleving.’’

Agnes Schaafsma, voormalig rector Het Hogeland College, Warffum:

,,In het onderwijssysteem gaat een boel goed, maar er is ook veel dat beter kan. Kinderen zijn niet meer dezelfde als vijftig jaar geleden en de leerlingenaantallen lopen terug. Meer samenwerken met overheid, ondernemers en andere onderwijsinstellingen is nodig en ook leuk. Waarom zou je technieklokalen, andere voorzieningen en docenten niet delen? Die aanpak past precies bij Vakland.’’

Ernst Ottens, gemeente Het Hogeland, Uithuizen:

,,Rondom uitkeringen en schuldhulpverlening wilden we ons meer inzetten op het leven lang ontwikkelen van mensen. Het systeem moest daarvoor veranderen en dus zochten wij in 2015 samenwerking met onderwijsinstellingen, werkgevers en daaruit is het wijkleerbedrijf Winsum ontstaan. Die combinatie bleek te werken en een goede bouwsteen voor het Vakland-fundament te zijn.’’

Wat doet Vakland Het Hogeland precies?

,,Vakland faciliteert en stimuleert het leren en ontwikkelen van iedereen in de gemeente Het Hogeland met de regio als klaslokaal. We willen hiermee een beweging op gang brengen die geen eindpunt heeft. We vragen aan de inwoners van Hogeland: ‘Wat zou je nog willen leren of waar droom je over?’ Met veel enthousiasme brengen wij vanuit allerlei hoeken mensen bij elkaar en dat levert veel energie op.’’

Wie betaalt het cursusaanbod van Vakland?

,,De partners vanuit overheid, onderwijs en ondernemers stortten een startbijdrage en leveren nu menskracht. Daarnaast is er subsidie vanuit het Nationaal Programma Groningen. Alle meewerkende zzp’ers geven een korting op hun honorarium (cofinanciering) en we zijn bezig om andere fondsen aan te schrijven. Want één ding is duidelijk: Vakland moet altijd gratis blijven voor alle deelnemers. Hoe lager de drempel, hoe groter het effect.’’

Wat is er al bereikt?

,,We hebben in korte tijd al tweeduizend Hogelandsters bereikt die meedoen aan de tientallen georganiseerde workshops, cursussen en initiatieven. De reacties zijn hartverwarmend. De Vakland-(netwerk)-organisatie draait op volle toeren, zodat wij ons als stuurgroep alleen met de grote lijnen hoeven bezig te houden.’’

Betrokken organisaties