GEZOCHT: Trainee OWP en Vakland

Onderzoekswerkplaats en Vakland Het Hogeland zijn op zoek naar een trainee

Als trainee bij de Onderzoekswerkplaats- en Vakland Het Hogeland vervul je een veelzijdige rol waarin je een cruciale bijdrage levert aan de verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven, en de regio Het Hogeland. Je krijgt veel verantwoordelijkheden en werkt samen in een klein team ZZP’ers. Je begeleidt studenten, zoekt onderzoeksvraagstukken, en bouwt aan de community rondom de Onderzoekswerkplaats. Je fungeert als makelaar tussen onderwijs, omgeving en bedrijfsleven en draagt bij aan het realiseren van betekenisvolle leeromgevingen. Daarnaast biedt je ondersteuning aan Vakland activiteiten en evenementen.

Wat zijn Vakland en de Onderzoekswerkplaats Het Hogeland?

Vakland Het Hogeland faciliteert en stimuleert het leren en ontwikkelen van alle inwoners van de gemeente Het Hogeland, met de regio als klaslokaal en een focus op lokale betrokkenheid en brede welvaart. Als een coöperatie faciliteert Vakland een innovatieve leeromgeving waarin inwoners, ondernemers en gemeenschappen met elkaar leren en de regio ontwikkelen. De werkwijze omvat het stimuleren van vraag naar leren en ontwikkelen en het faciliteren van praktijkleer- en ontwikkelplekken. Door middel van vier programmalijnen: de regio als klaslokaal, innoverend ondernemen en ondernemend innoveren, leven en werken in gemeenschap, en inspelen op de actualiteit. Hoofdaccenten omvatten onder andere het opzetten van innovatieve leeromgevingen, onderzoekswerkplaatsen, ondersteuning van dorpsinitiatieven en flexibiliteit om in te spelen op urgente kwesties. Met meer dan vijfduizend deelnemers aan diverse activiteiten en een groeiende netwerkorganisatie heeft Vakland al aanzienlijke impact gemaakt op de gemeenschap van Het Hogeland.

De onderzoekswerkplaats is de verbinding tussen onderwijs, ondernemers en omgeving aan de hand van onderzoek. Dus vraagstukken uit de regio worden gekoppeld aan lerende doelgroepen die ieder op eigen niveau onderzoek doen naar het vraagstuk.

Je taken en verantwoordelijkheden:

Studentenbegeleiding:

 • Begeleiden van studenten van verschillende onderwijsniveaus bij hun onderzoekstrajecten.
 • Ondersteunen bij het formuleren en aanscherpen van onderzoeksvraagstukken.
 • Optioneel: Faciliteren van workshops en trainingen voor benodigde vaardigheden.

Makelaarsfunctie:

 • Onderhouden van contacten met bedrijven, onderwijsinstellingen, en andere stakeholders.
 • Actief scouten naar vraagstukken uit de regio Het Hogeland en deze koppelen aan geschikte studenten.
 • Fungeren als brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven van Het Hogeland.

Community Building:

 • Creëren van een levendige community binnen de Onderzoekswerkplaats.
 • Organiseren van evenementen, zoals het Vakland Café.
 • Stimuleren van kennisdeling en samenwerking tussen studenten, docenten, ondernemers, en inwoners.

Overig:

Uitvoeren van inhoudelijke taken die voortvloeien uit Vakland, mogelijk variërend van onderzoeksprojecten tot organisatorische ondersteuning van evenementen.

Profiel van de ideale kandidaat:

 • Affiniteit met praktijkgericht onderwijs (op alle niveaus), onderzoek, en de regio Het Hogeland.
 • Plezier in wat je doet!
 • Alle clichés zoals: Proactieve en zelfstandige werkhouding, netwerker die verbinding legt en creatief. Maar je mag ook gewoon enthousiast zijn en de bereidheid je op deze punten te ontwikkelen.
 • Geïnteresseerd in gebiedsontwikkeling en leven lang ontwikkelen.
 • Kennis van en vooral interesse in de thema’s die relevant zijn voor Het Hogeland.

Aanbod:

 • Een dynamische werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief.
 • Veel vrijheid en mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en groei.
 • Samenwerking met diverse partijen binnen en buiten de onderwijsinstelling.
 • Een kans om je netwerk uit te breiden.
 • Een bijdrage leveren onderwijsinnovatie en gebiedsontwikkeling in de regio.
 • Een nader overeen te komen vergoeding, liefst op basis van ZZP-schap.

Ben jij de persoon die we zoeken? Maak dit dan kenbaar op een manier die bij je past aan Didier Kick en/of Engbert Breuker. Digitaal via engbert.breuker@vaklandhethogeland.nl en didier.kick@vaklandhethogeland.nl of fysiek/per post naar Westervalge 5A, 9989EB Warffum.

Meer Nieuws

Vakland Café: Hogeland Akkerland

Op vrijdagmiddag 17 mei van 15:30-17:00 u. staat ’t Wieshoes te Warffum volledig in het teken van akkerbouw, landschap en natuur. Het Hogeland is immers van oudsher een agrarisch gebied waarin grootschalige akkerbouw de identiteit van streek en bewoners bepaalt. Vraag...

Vakland Impactjaarverslag 2023

Vakland Impactjaarverslag 2023

Ontdek ons impactjaarverslag 2023: een boeiend verslag dat de positieve veranderingen en impact van ons werk op het Hogeland in kaart brengt! In dit verslag delen we graag de resultaten, mijlpalen en successen die we hebben behaald in het afgelopen jaar. Van duurzame...