Wat is leven lang ontwikkelen?

Leven lang ontwikkelen betekent een andere verhouding tussen werken en leren. Een andere manier van leren betekent ook jezelf blijven evolueren buiten het vakgebied om. Het is immers belangrijk om met de tijd mee te gaan en het is nooit te laat om te leren.

Vakland het Hogeland heeft ons de mogelijkheid gegeven te onderzoeken in hoeverre dit al bekend is bij organisaties uit de sector zorg en welzijn in de gemeente het Hogeland en wat er moet veranderen om dit bekend te maken bij deze organisaties.

Om dit te onderzoeken is er gekeken naar zowel theorie als praktijk. In het theoretische gedeelte was al veel te vinden over verschillende subsidies die hieronder zijn weergegeven. Echter staat in de CAO’s van verschillende branches uit de sector zorg en welzijn vrijwel niets genoteerd over de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen buiten het vakgebied om.

In het praktijkgedeelte, waarbij er interviews zijn afgenomen met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, is naar boven gekomen dat weinig organisaties bekend zijn met het leven lang ontwikkelen buiten het vakgebied om. Vaak staan zulke organisaties er wel voor open, maar door het gebrek aan kennis is dit nog geen realiteit.

Op basis van deze kennis en informatie is er adviesrapport geschreven waarbij er aanbevelingen zijn gegeven aan Vakland het Hogeland. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van belangrijke informatie vanuit dit adviesrapport.

Dit adviesrapport is geschreven door Mieke de Groot, Suzanne Ruijgrok, Tetske Oostenbrink en Noa Sinnige, wij zijn tweedejaars studenten HBO-rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening.

Subsidies

SLIM-subsidie
De afkorting SLIM staat voor ‘de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen. De reden voor deze subsidie is de constante veranderingen op de arbeidsmarkt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de onderneming van de aanvrager, het subsidiepercentage ligt tussen de 60 en 80%. De maximale subsidie bedraagt €25.000.

De SLIM-subsidie is een initiatief van de overheid, zij willen hiermee het leven lang ontwikkelen stimuleren. De subsidie is bedoeld voor ondernemers die met de tijd willen meegaan. Met deze subsidie kunnen de werkgevers hun bedrijf en hun medewerkers updaten, om zo te blijven ontwikkelen in hun sector. Hiermee zetten de ondernemers zich in voor ‘een leven lang ontwikkelen’ en investeren ze in de kennis, groei en ontwikkeling van hun medewerkers. De manier waarop de subsidie gebruikt wordt is afhankelijk van de aanvrager.

Hoe kun je dit aanvragen?
De SLIM-subsidie wordt aangeboden voor verschillende groepen, voor deze groepen zijn er afwijkende periodes waarin de aanvraag kan worden ingediend. De aanvraag voor de subsidie moet op de website: https://www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl/.

De uitleg over de aanvraag staat op de website: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/documenten/formulieren/subsidies/slim/aanvragen/menukaart

STAP-budget
De afkorting STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt positie.

Het STAP-budget is voor werkenden en werkzoekenden, bedoeld voor scholing en ontwikkeling.

Men kan gebruik maken van deze subsidie om bijvoorbeeld een cursus, training of opleiding te volgen, om zich daarmee een sterkere positie op de arbeidsmarkt te geven. De overheid wil hierdoor mensen stimuleren om meer eigen regie te nemen bij het ontwikkelen tijdens de loopbaan. Door de omscholing of bijscholing kunnen mensen voorkomen dat ze hun baan verliezen, en ook meer kans hebben bij het vinden van een andere baan. De ontwikkeling voor hen is erg belangrijk, doordat de arbeidsmarkt zo snel verandert en steeds meer digitaal wordt.

Het STAP-budget is maximaal €1000 en kan per jaar één keer worden aangevraagd.

Hoe kan je dit aanvragen?
Het STAP-budget kun je aanvragen bij het UWV. Voor de aanvraag moet je drie vragen beantwoorden, als je die vragen kunt beantwoorden dan kun je het budget aanvragen. De aanvraag kan worden verstrekt door de opleider, of je kunt het aanvragen via de website van het UWV.

De aanvraag voor het STAP-budget moet via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

Levenlanglerenkrediet
Voor de mensen die geen recht hebben op studiefinanciering is het Levenlanglerenkrediet in het leven geroepen. Deze is voor mensen tussen de 18 en 56 jaar die zich willen blijven ontwikkelen. Het doel van deze subsidie is om de financiële drempel te verlagen d.m.v. het krediet.

Het krediet wordt aangevraagd bij DUO, en de lening is de hoogte die de studie bedraagt. Het krediet wordt niet langer verstrekt dan de duur van de studie, en een voorwaarde om in aanmerking te komen is dat er een erkende opleiding wordt gedaan aan het hbo, de universiteit of mbo. Het krediet moet binnen 15 jaar worden terugbetaald.

Hoe kan je dit aanvragen?
De aanvraag voor het Levenlanglerenkrediet moet worden gedaan bij DUO (Dienst Uitvoer Onderwijs). Je moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen, die zijn beschreven op de website. De aanvraag moet je doen op Mijn DUO, waar je kan inloggen met je DigiD.

Op de website van Mijn DUO kun je het krediet aanvragen, waarna je een besluit ontvangt of dit wordt toegekend of niet.

Link naar de website voor de aanvraag: https://www.duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet/

Op de website staan een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen;

Subsidieregeling Nederland leert door
Voor iedere werkzoekende, medewerker, ondernemer, zzp’er en flexwerker tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd is er deze subsidie. Via deze subsidieregeling kan er gebruik worden gemaakt van kosteloze scholing, begeleiding of ontwikkeladvies.

Deze regeling kun je zowel binnen als buiten het eigen vakgebied inzetten. Je kan het gebruiken om je kennis binnen de eigen onderneming uit te brengen maar ook om je kennis te verbreden naar een ander vakgebied.

Hoe kan je dit aanvragen?
Op de website van de Rijksoverheid staan een hele hoop cursussen. Als je geïnteresseerd bent in een opleiding kun je doorgaan de website van de opleider. Bij die opleiders kun je je vervolgens aanmelden. De cursussen die beschikbaar zijn vallen onder de regeling en zijn daarom kosteloos. Er komen daar verder geen andere aanvragen aan te pas.

Link naar de website met de aangeboden cursussen:  https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/

Vakland het Hogeland
Ook Vakland het Hogeland zet zich in om het leven lang ontwikkelen bekend te maken bij de inwoners van gemeente Het Hogeland. Op deze website worden diverse opleidingen en cursussen aangeboden voor jong tot oud. Voor meer informatie hierover ga je naar: https://vaklandhethogeland.nl/leeraanbod-vakland/