Positieve Gezondheid – presentatie en cursus

Op dinsdag 7 mei van 15-16:30 u. ben je van harte welkom bij een presentatie over Positieve Gezondheid door gecertificeerde trainer Agnes Schilder. Positieve Gezondheid gaat volgens haar om veel meer dan dokters en medicijnen. ‘Als je niet ziek bent ben je niet altijd gelukkig en als je wel te maken krijgt met ziekte of tegenslag ben je niet per sé ongelukkig.’ Allerlei andere factoren spelen daarbij ook een grote rol: sociale contacten hebben, meedoen, je eigen keuzes kunnen maken en zin in het leven ervaren. In deze presentatie legt Agnes Schilder uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je de principes kunt toepassen op je eigen leven en in gesprek met mensen in je omgeving. Voor een kleine groep zijn er mogelijkheden om je verder te verdiepen in het werken met Positieve Gezondheid. Deze cursus wordt aangeboden door Werk op Maat, Mensenwerk Hogeland en Vakland het Hogeland.

De twee vervolgcursussen vinden plaats op 27 mei en 13 juni (groep 1) en op 13 en 27 juni (groep 2) en duren een ochtend of een middag. Het precieze schema word naar je toegemaild, na aanmelding.

Interesse? Stuur een mailtje naar dit mailadres.

Positieve gezondheid wat is dat?

Positieve Gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf. De term en de ideeën zijn afkomstig van Machteld Huber die van oorsprong huisarts was. Tijdens eigen ervaring met ziekte, in het begin van haar loopbaan, ontdekte ze dat haar ervaring als patiënt veel verder strekte dan wat zij als arts ooit geleerd had. Zij deed de ervaring op dat zij haar herstel actief en positief kon beïnvloeden en om haar vermoedens te toetsen ging zij nadien met ernstig beschadigde mensen werken. Daarnaast besloot zij onderzoeker te worden, op het Louis Bolk Instituut in Driebergen, met als doel ‘gezondheidsbevordering’ meer op de kaart te zetten.

Mensen zijn niet hun aandoening, is het kernthema van Positieve Gezondheid. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Op deze site vind je meer informatie over de achtergronden en ideeën rond Positieve Gezondheid.

Agnes Schilder is opgeleid als psycholoog, trainer en coach. In 1998 startte ze met ACT two, advies, coaching en training. In haar werk staan de volgende thema’s centraal: positieve psychologie, Positieve Gezondheid,breinleren, Boeddhistische psychologie en hoogbegaafdheid bij volwassenen. Over deze onderwerpen geeft ze workshops, trainingen, lezingen en lessen aan zowel jongeren als volwassenen. Ook biedt ze coaching en intervisie op veel terreinen aan.