Inleiding

Het gaat niet goed met de wilde bijen, (dag)vlinders en andere insecten. Dat heeft invloed op de voedselvoorziening van mensen en óók op de diversiteit aan planten. Het heeft ook invloed op andere diergroepen, zoals vogels, vleermuizen en amfibieën en andere dieren in de voedselketen. De cursus adresseert welke acties kunnen worden ondernomen om deze situatie te verbeteren.  

De cursus wordt gegeven door Wankja Ferguson (www.vlindererbij.nl). Wankja is lr. Natuurbouw/Landschapsecologie en tevens vakbekwaam hovenier. Wankja heeft speciale interesse en focus in ecologie, insecten en hun planten. 

Leerdoelen

Kennismaking met wilde bijen, hun levenswijze, hun wijze van plantgebruik en nestelvoorwaarden. Relatie met voedselvoorziening voor mensen én voor de inheemse flora. 

Kennismaking met (dag)vlinders, hun levenswijze en plantgebruik en nestelvoorwaarden. Hun rol in de voedselketen. 

Kennismaking met andere diergroepen zoals libellen, zweefvliegen, amfibieën, vogels en vleermuizen en kleine marters, hun levenswijze en wat je kan doen om aan hun omgevingseisen te voldoen of deze te verbeteren. 

Kennismaking met onderhoud en beheer mogelijkheden die de overlevingskansen van genoemde diergroepen significant vergroten. 

Inzicht in wat je als particulier, hovenier, beheerder of ontwerper en ook als ecoloog zélf kan ondernemen om de situatie voor deze insecten groepen en andere dieren te verbeteren. 

(Er kan binnen een groep afstemming plaats vinden op basis van de achtergrond van de deelnemers, voor de particulier geldt een minder uitgebreid programma als een ontwerper hovenier, ontwerper of ecoloog. Voor de laatste groep kan er een speciaal opdrachtenpakket bijgesloten worden) 

Programma

Dagdeel 1 Kennismaking met wilde bijen, hun planten en beheer 

Dagdeel 2 Kennismaking met (dag) vlinders hun planten en beheer 

Dagdeel 3  Kennismaking met andere diergroepen zoals libellen amfibieën (inrichting van vijvers) vogels, vleermuizen en kleine marters, hun levenswijze en wat je kan doen om aan hun omgevingseisen te voldoen of deze te verbeteren of er in ieder geval rekening mee te houden. 

Dagdeel 5  Onderhoud en beheer in tuin en openbare ruimte. Wat kan je doen en hoe en het waarom je bepaalde onderhouds- en beheer maatregelen neemt. (verzorgd door Jaap Mekel en mij samen) 

Dagdeel 6 Excursie  

Tussen de dagdelen krijgen deelnemers aan de cursus het lesmateriaal aangeboden en wordt hen gevraagd dit te bestuderen en een aantal vragen te beantwoorden en opdrachten uit te werken.  

Data en tijden

Start vanaf 12 maart 2022 van 13:00-16:00uur.
Eens per twee weken op een zaterdag.
 

Locatie

De cursus zal plaats vinden op diverse vak interessante locaties in de provincie Groningen.  

De start zal in Winsum zijn, daarna kan er bijvoorbeeld worden uitgeweken naar Pieterburen, Usquert, Eenrum, Warffum, Boerakker. In deze plaatsen zijn verschillende interessante plekken om te bezoeken.  

Minimum aantal deelnemers: 10
Maximum aantal deelnemers: 20

Aanmelden
De cursus met startdatum 12 maart 2022 zit vol! Houd onze website en social media kanalen in de gaten voor een volgende cursus.