Zoals je misschien al gelezen of gehoord hebt, zijn we vanuit Vakland bezig met het oprichten van Gebiedscoöperatie Het Hogeland (GCH). We verwachten voor de zomer een en ander rond te hebben. Doel van deze organisatie is om samenwerkingen en ontwikkelingen op het Hogeland te faciliteren die de vitaliteit en kwaliteit van het gebied versterken op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Een van de belangrijke drijvende krachten in de gebiedscoöperatie wordt de Innovatie Werkplaats (IWP). Dat is een werkmodel waarin burgers, ondernemers of bestuurders vraagstukken kunnen neerleggen die dan vervolgens met studenten, kennisinstellingen en specialisten opgepakt worden.
Het kan hierbij om uiteenlopende zaken gaan: gebruik van materialen, sociale innovatie, ondernemerschap, toerisme, bouw, agrarische zaken, ICT etc. etc. De mensen van de IWP helpen je met de vraag helder krijgen en gaan op zoek naar de juiste kennis en daadkracht. Waar nodig gaan we ook op zoek naar geld om een project (deels) te financieren.
Om meteen een goede start te kunnen maken met de IWP willen we nu al vraagstukken en thema’s ophalen. Om te beginnen bij alle mensen die al bij Vakland zijn aangehaakt. Dus daarom de oproep om met vraagstukken te komen waar we als IWP onze tanden in kunnen zetten. Je kunt ze voorlopig sturen aan Dieke Sloots: dss@vaklandhethogeland.nl

Hieronder tref je een greep uit de vragen die we al hebben verzameld:
  • In hoeverre leveren andere vormen van zorg een meerwaarde, t.o.v de traditionele zorg en welzijnsbenadering, voor het maatschappelijk welbevinden van de inwoners?
  • Hoe kunnen we zorgen voor minder verspilling van landbouwproducten? Welke andere verdienmodellen zijn er voor landbouwproducten met een afstand tot de markt?
  • Kan een korenmolen gebruikt worden om olie uit walnoten te persen?
  • Hoeveel vroegtijdig schoolverlaters en thuiszitters zijn er in gemeente Het Hogeland? Hoe krijgen we die jeugd aan het leren voor een vak waar ze blij van worden?
  • Hoe komen stichtingen aan een beter businessmodel voor iedereen die bij de stichting betrokken is?
  • Wat zijn de mobiliteitsvraagstukken van inwoners op het Hoge Land?
  • Wat waren de belangrijkste trekpleisters voor toeristen vorig jaar en hoe hebben ondernemers ingespeeld op de aanwezigheid van meer toeristen dan we gewend waren?