Vakland goedgekeurd door bestuur NPG

Maandag 7 december 2020 zijn de lokale programma’s van gemeente Het Hogeland en Midden-Groningen door het bestuur van Nationaal Programma Groningen goedgekeurd. Ook negen projecten van de provincie kunnen van start dankzij een bijdrage.

Voorzitter René Paas: “Met Nationaal Programma Groningen willen we de leefomgeving, de economie, opleidingen en natuur en klimaat versterken. Het is mooi om te zien hoe inwoners, organisaties en overheden er samen, maar allemaal op hun eigen manier, inhoud aan geven. De programma’s en projecten die we vandaag hebben goedgekeurd, zijn daar het bewijs van. Ze dragen bij aan de toekomst van Groningen.”

Alle programma’s en projecten die nu door het bestuur zijn goedgekeurd, zijn eerst voorgelegd aan de onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie ziet erop toe dat de ingediende programma’s en projecten voldoen aan strenge voorwaarden. De commissie oordeelde positief over deze programma’s en projecten.