Neem contact op
Taallessen voor Oekraïners | Yроки мови для укр

Over Vakland Het Hogeland

Over Vakland Het Hogeland2022-04-29T13:05:49+00:00

Een leven lang leren in de praktijk

Vakland Het Hogeland wil alle inwoners (tussen ‘0 en 100 jaar’) van de gemeente concrete, aantrekkelijke en laagdrempelige faciliteiten bieden om zich te ontwikkelen op diverse vakgebieden. Als basis voor werk of vrijwillgerswerk, als bijscholing, omscholing of verbreding. Via praktisch leren, afwijkend van formele lesprogramma’s. Indien gewenst af te sluiten met bewijs van deelname, certificaat, schoolverklaring of diploma. Dit gebeurt in drie Praktijk Leer & Ontwikkel Centra (PLOCs), werkplekken in het hele gebied en ondersteund door een slimme online activiteitenkaart.

Bekijk hier de Vakland Het Hogeland video

1.

PLOC Uithuizen

Hier staan Bouw en Techniek centraal. Metaal, hout, bouwen. Bezig zijn met concrete zaken.

2.

PLOC Warffum

ICT, TechLab en Innovatie werkplaats. Ga helemaal digitaal. Werken met nieuwste technologie.

3.

PLOC Winsum

Hier leeft alles. Met hart voor zorg en welzijn, groen en horeca/toerisme. Werken aan gezondheid en welzijn.

In de PLOCs staat het ‘doen’ centraal en stimuleren we eventueel ontluikend ondernemerschap. Vakland Het Hogeland is een programma van de gemeente Het Hogeland dat loopt tot 2025 en mede wordt gefinancierd door het Nationaal Programma Groningen.

Het Vakland initiatief wordt gedragen door de samenwerkende scholen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente. Het is de bedoeling dat inwoners van Het Hogeland, jong en oud, met of zonder werk, zich kunnen oriënteren op en bekwamen in de uiteenlopende vakpraktijken in de regio. Dit trekt werkgelegenheid aan, versterkt jongeren en werkenden in hun ontwikkeling en biedt mensen buiten het arbeidsproces beter de kans als vrijwilliger mee te doen in de maatschappij. Vakland heeft dit initiatief genomen omdat in het traditionele veld van onderwijs en opleidingen een grote groep mensen niet bereikt wordt met het bestaande aanbod.

Betrokken organisaties

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Mocht je vraag er niet bij staan, neem dan gerust contact op met vraagbaak@vaklandhethogeland.nl.

Als ik een opleiding wil in een van de vakgebieden van Vakland en ik de informatie niet op de website vind, waar kan ik dan terecht?2020-12-21T19:46:18+00:00

Dan kun je bij de Vakland Vraagbaak vraagbaak@vaklandhethogeland.nl

Wie zit er achter Vakland Het Hogeland?2020-12-21T19:47:03+00:00

Vakland is voortgekomen uit initiatieven op het gebied van Leven Lang Leren. Het is opgenomen in het Bidbook van de gemeente Het Hogeland en is verder uitgewerkt door een ‘kwartiermakers’ die werkzaam en/of woonachtig zijn in de gemeente Het Hogeland. Dat zijn Agnes Schaafsma (rector Het Hogeland College in Warffum), Ernst Ottens, directeur van Werkplein Ability in Uithuizen), Engbert Breuker (inwoner en ondernemer te Den Andel) en Geerd Schlangen (inwoner Den Andel, bestuurder coöperatie St. Jan, Kloosterburen). Zij hebben de eerste plannen ontwikkeld waarbij de volgende partners zijn aangesloten: Terra, Alfa College, Noorderpoort College, Biblionet, Hanzehogeschool, Ondernemersplatform, …..

Hoe wordt Vakland bestuurd en gefinancierd?2020-12-21T19:47:55+00:00

Vakland wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen op basis van een projectaanvraag van gemeente Het Hogeland. De gemeente is formeel budgethouder. De dagelijkse gang van zaken wordt vooralsnog gecoördineerd door een stuurgroep van vier kwartiermakers.

Wat kost het om deel te nemen aan een cursus of activiteit van Vakland?2020-12-03T13:49:01+00:00

Vakland is een algemene voorziening. Dat betekent dat de activiteiten voor de deelnemers kosteloos toegankelijk zijn.

Mocht je nog andere vragen hebben over Vakland en onze activiteiten, dan kun je die hieronder kwijt. We zullen hem dan snel proberen te beantwoorden.

Mijn vraag is

Wie zijn de initiatiefnemers van Vakland Het Hogeland?

Vakland is een initiatief van een aantal mensen die werkzaam en/of woonachtig zijn in de gemeente Het Hogeland. Dat zijn Agnes Schaafsma (rector Het Hogeland College in Warffum), Ernst Ottens, directeur van Werkplein Ability in Uithuizen), Engbert Breuker (inwoner en ondernemer te Den Andel) en Geerd Schlangen (inwoner Den Andel, bestuurder coöperatie St. Jan, Kloosterburen). Na het ontwikkelen van de eerste plannen zijn er veel partners aangesloten.

Neem contact op
Go to Top