Vakland wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen op basis van een projectaanvraag van gemeente Het Hogeland. De gemeente is formeel budgethouder. De dagelijkse gang van zaken wordt vooralsnog gecoördineerd door een stuurgroep van vier kwartiermakers.