Symposium “Mooi Hogeland!?”

Samen werken aan herstel van biodiversiteit

DATUM

Zaterdag 15 april

LOCATIE

Terra Winsum, Hamrik 4A, 9951 JH Winsum

Programma

Ochtendprogramma

09.00 u. – inloop, koffie, infomarkt: bekijk deelnemers infomarkt

09.35 u. – Welkom door dagvoorzitter Attie Bos

09.45 u. – Opening – door wethouder Stefan van Keijzerswaard

10.00 u. – Presentatie door mevr. Louise Vet, em. hoogleraar ecologie (WUR), o.a. voorzitter Deltaplan biodiversiteitsherstel.

Ze zal onder meer ingaan op de vraag waarom herstel van biodiversiteit van groot belang is; én hoe ieder hieraan kan bijdragen: als burger, als gemeente, als agrariër – als samenleving.

10.55 u. – Koffiepauze

11.10 u. – Forum/discussie o.l.v. dagvoorzitter

In forum van links naar rechts:

  • Louise Vet
  • Stefan van Keijzerswaard, wethouder Het Hogeland
  • Piet Glas, bio-boer, ex-bestuurder Wierde & Dijk
  • Jasper Tiemens, medewerker Natuur- en milieufederatie Groningen
  • Lammert Westerhuis, voorzitter LTO Noord, afd. Hogeland

 

 

 

12.15 u. – Afronding, conclusies, mededelingen

MIDDAGPROGRAMMA:

12.30 u. – Pauze/lunch/infomarkt: bekijk deelnemers infomarkt

13.30 u. – Eerste workshop

14.20 u. – Verhuizing deelnemers naar tweede workshop

14.30 u. – Tweede workshop

15.20 u. – Einde workshop, infomarkt, koffie/thee

15.45 u. – Einde (geen centrale sluiting)

AANMELDEN

Geef onderaan deze pagina je drie workshop voorkeuren aan.

Er vinden twee workshop rondes plaats.

De Workshops

A. Landschapsbeheer in de provincie Groningen

Workshopleider: Irene Lantman

Landschapsbeheer zet zich met hun projecten, buitendienst en vrijwilligersnetwerk in voor het herstel van landschap en biodiversiteit in de provincie Groningen. Zij doet dit samen met heel veel partners en bewoners in dorpen en in het landelijk gebied.

In de workshop krijgt u een presentatie van hun werk en werkzaamheden en kunt u ontdekken of Landschapsbeheer iets zou kunnen betekenen voor uw dorp en/of project.

www.landschapsbeheergroningen.nl

 

B. 30 jaar groenparticipatie in de Appelhof

Workshopleider: Peter Dijkstra

De Appelhof is een oude hoogstamboomgaard met 130 fruitbomen in de wijk Ripperda in Winsum. Deze boomgaard is eigendom van de gemeente Het Hogeland en wordt al tientallen jaren beheerd door de buurtvereniging Oldehof Peerdewask. Enkele tientallen vrijwilligers zijn actief in een zeisteam en een snoeiteam (groenparticipatie). In de workshop krijgt u een beeld van de werkzaamheden. U kunt ontdekken hoe groenparticipatie werkt en u krijgt tips en aanbevelingen. Na afloop van het symposium kunt u een rondleiding door de Appelhof krijgen.

www.fruitboomgaarden-winsum.nl

 

C. Klimaatvriendelijk tuinieren

Workshopleider: Rixt van Gosliga

Rixt is tuinontwerper (Tuinadviesbureau De Korenbloem). In haar tuinontwerpen is veel ruimte voor groen en houdt ze rekening met de gevolgen van de klimaatverandering. Door in onze tuinen ruimte te geven aan groen en waterdoorlatende verharding zal de biodiversiteit toenemen en wateroverlast en hittestress verminderen.

In deze workshop doe je veel inspiratie op voor de inrichting van je tuin.

www.dekorenbloemtuinen.nl

 

D. Natuureducatie op school: ga je mee naar buiten?

Workshopleider: Loe Kostermans

Op de basisschool krijgt ieder kind les over de natuur en het milieu, maar niet elk kind krijgt de kans om buiten het lokaal de natuur echt te ervaren. Onderzoek suggereert dat kinderen buiten meer leren, beter met elkaar leren omgaan en hun natuurhouding wordt versterkt.

Loe wil laten zien en doen ervaren dat buitenlessen een vaste plaats in het basisonderwijs moeten krijgen.

Loe heeft zelf ervaring met deze lessen op basisscholen in Eenrum, Garnwerd en Pieterburen.

www.vaklandhethogeland.nl

 

E. De groene schoolomgeving

Workshopleiders: Pascal Donderwinkel en Arina Doorn

Wat betekenen natuur en biodiversiteit voor onze eigen biotoop en voor de omgeving van onze scholen? Pascal en Arina zijn beide ambassadeur biodiversiteit en hebben veel ervaring met het begeleiden van scholen en leerlingen.

In de workshop krijgt u veel voorbeelden te zien van hun projecten en gaan we in groepen een groenontwerp maken rondom een school. Deze workshop is vooral geschikt voor iedereen die werkt in het onderwijs of daarmee verbonden is.

 

F. Waterschap en Biodiversiteit

Workshopleider: Berber de Jong

In de workshop wordt uitgelegd wat het waterschap doet en welke maatregelen genomen worden om de biodiversiteit in haar watergangen en op haar terreinen te verbeteren.

Berber is bij het waterschap beleidsmedewerker waterkwaliteit, ecologie en ruimte.

www.noorderzijlvest.nl

 

G. Een diervriendelijke tuin

Workshopleider: Wankja Ferguson

Wankja vindt biodiversiteit erg belangrijk en heeft veel ervaring met het ontwerpen van tuinen, het geven van cursussen/workshops en het geven van advies voor de verbetering van de biodiversiteit in bestaande tuinen.

In haar workshop gaat Wankja uitleggen wie ze is, hoe ze werkt en geeft ze tips voor een diervriendelijke inrichting van uw tuin.

www.vlindererbij.nl

 

H. Streekeigen beplanting

Workshopleider: Stieneke van der Wal

Streekeigen bomen en struiken zijn soorten die van nature of vanuit cultuurhistorie in een gebied voorkomen. Doordat de soorten zich al eeuwenlang aan de omstandigheden hebben aangepast, zijn het sterke bomen en struiken en beter bestand tegen wind en ziektes. Ook zijn groei en bloeiperiodes van deze plant- en boomsoorten beter afgestemd op rupsen, bijen en vogels die van hun blad, nectar en stuifmeel afhankelijk zijn.

Redenen genoeg dus om te kiezen voor streekeigen soorten in jouw eigen tuin of op het erf. In de workshop bespreken we de soorten en waar ze geplant kunnen worden.

www.wierde-en-dijk.nl

 

AANMELDEN Symposium

Met het onderstaande formulier meldt u zich aan voor het symposium.

Voor deelname aan de workshops kunt u apart uw voorkeuren aangeven. Er vinden twee rondes plaats. Wij vragen u maximaal drie voorkeuren aan te geven.

Aanmelden tot 10 april

Geef uw workshop voorkeuren aan

Agrariër of burger