Maar wel met een helder doel! Zo begon, alweer een jaar geleden, Vakland Het Hogeland. Een mooi helder doel: Leven Lang Leren op het Hogeland met de regio als klaslokaal. Voor alle denkbare ‘vakken’ in alle ‘branches’. Ik hoorde erover van Ernst Ottens, directeur WerkpleinAbility. Hij sprak toen nog over het uitbreiden van zijn ‘algemene voorziening’ (voorheen alleen beschut werk) en van Agnes Schaafsma, rector van Het Hogeland College met een duidelijke visie op onderwijs/ontwikkeling. Ik mocht met buurman en zakenpartner Geerd Schlangen vanaf het begin meehelpen bij het opzetten van Vakland. Als ondernemers aarzelden we geen moment om deze kans te pakken om in onze eigen regio te doen wat we al eens aangejaagd hadden in andere gebieden (zie o.a. regionomie Meppel e.o.: https://www.youtube.com/watch?v=2KWZsdNJHxo).

Een droom die uitkomt!

Het werd en is inmiddels een project waarin we veel eerder opgedane kennis en contacten kunnen inzetten. Inmiddels weten we waar we naar op weg zijn, nog niet geheel volgens welke route, maar we zijn onderweg. Leven Lang Leren voor iedereen betekent voor de inwoners van het Hogeland dat ze op elk moment kunnen kiezen om te leren, iets voor jezelf voor erbij, een ander vak, een training om je vaardiger te maken, bijles, onderhouden van kennis, hobbymatig, eindelijk werk waar je blij van wordt onder de knie krijgen, voor een heus diploma of gewoon voor de lol. Dit kunnen we, met behulp van de NPG gelden via de gemeente (programma Kop op ‘t Hogeland) beschikbaar gesteld, GRATIS aanbieden aan alle inwoners. Als er ooit een kans is geweest om jezelf op een bepaald vakgebied te ontwikkelen is het nu!

Een impuls voor ondernemerschap

En daarmee geven we onze regio een enorme impuls. Vooral omdat we, na de projectperiode, door willen gaan met Vakland vanuit een heuse gebiedscoöperatie waarin vijf O’s duurzaam samenwerken: Onderwijs, Ondernemers, Onderzoek, Overheid en Omgeving (inwoners). Hierin worden innovatie werkplaatsen en Praktijk Leer en Ontwikkel Centra ontwikkeld om te leren en te innoveren. Deze impuls jaagt ook het ondernemerschap in alle sectoren aan. We doen dit als volgt: welke problemen hebben we en hoe hangen ze samen, wat is hier al (bedrijvigheid, kennis, geografie, cultuur) en welke innovaties en wetenschap kunnen we hier toepassen? Door dit met elkaar te combineren ontstaan nieuwe kansen voor ons gebied. Meer hierover: https://www.theblueeconomy.org

Conclusie en de bedoeling van Vakland:

Samen bouwen we, door mensen te inspireren te werken naar hun passie en talent, aan een economie van gezondheid en geluk! Dat begint op individueel niveau (micro) en het telt op naar bedrijven en organisaties (meso) en resulteert in een maatschappij waar we het goed voor/met elkaar hebben (macro).

Engbert Breuker