Tijdens deze cursus wordt het veilig en verantwoord gebruik van de bosmaaier voor de dagelijkse praktijk aangeleerd. Dit houdt in: het maaien van grasbegroeiingen, ruigten en obstakels.

Deze cursus is gericht op mensen die (beroepsmatig) met de bosmaaier werken in de groene sector. Voor de cursus geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Hierbij moet worden aangetekend dat de leeftijd van 16 jaar alleen geldt in een leersituatie, onder deskundige begeleiding. Om zelfstandig te mogen werken met deze machine geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

Leerdoelen
De deelnemer leert werken met de volgende maaigarnituren: draadkop, slagmes en/of hakselmes.
De cursus bestaat uit theoretische en praktische vaardigheden waarbij de deelnemers zelfstandig aan de slag gaan met de bosmaaier. Na deze cursus kunnen deelnemers veilig en verantwoord maaiwerkzaamheden uitvoeren met de bosmaaier. Na het volgen van deze cursus voldoet de deelnemer aan de Arbo-verplichting.

Programma
De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Arbo-wet en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden
  • onderhoud van de bosmaaier, hulpmiddelen en draagstellen
  • bedrijfsklaar maken van de bosmaaier
  • afstellen draagstel
  • nieuwe technische ontwikkelingen en veiligheidsaspecten
  • maaitechnieken en maaibeeld

Cursusaanbieder
De cursus wordt verzorgd door TerraNext. TerraNext is de opleider van de groene sector. Actief in heel Noord-Nederland, met praktische eigentijdse en compacte opleidingen voor (jong) volwassenen. 

Data en tijden
Woensdag 5 oktober van 9:00 tot 15:00 uur en woensdag 12 oktober van 9:00 tot 15:00 uur.

Locatie
Museumboerderij Welgelegen op het Landgoed Verhildersum. Wierde 40, Leens.

Aanmelden
De cursus zit vol! Houd onze website en social media kanalen in de gaten voor een volgende cursus.